Vi bygger dykkestasjoner tilpasset miljø og oppdrag. Stasjonene utvikles i samarbeid med våre kunder og tilpasses ønsket regelverk. Våre leveranser tilfredsstiller naturligvis norske lovkrav. NORSOK, og ulike ISO standarder.

BACK TO TOP